Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Criminaliteitspreventie en Jeugdbescherming
Meisjes in zorg
Signalering, preventie en behandeling
Karin Nijhof    Rutger Engels
ISBN: 9789088505409
536 pagina's
Gebonden
1ste druk, 2015
Prijs: € 49.90

Bestel aantal:

 

Probleemgedrag onder meisjes is een onderschat probleem. In onderwijs en wetenschappelijk onderzoek heeft men nauwelijks aandacht gehad voor specifiek het probleemgedrag bij meisjes, waardoor weinig bekend is over ‘wat werkt’ in de hulpverlening aan meisjes. Dit zorgt voor handelingsverlegenheid in het praktijkveld. Dat er nauwelijks aandacht is geweest voor deze doelgroep is opvallend, omdat juist bij meisjes de zorgen groot zijn en de gevolgen zich veelal voordoen op meerdere vlakken. Hierbij kan gedacht worden aan slachtofferschap, revictimisatie, tienermoeders, psychische problemen en criminaliteit. De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat het erkennen van seksespecifieke verschillen in de hulpverlening de effectiviteit van zorg kan vergroten.

Het handboek Meisjes in Zorg gaat in op de ontwikkeling, signalering, preventie en interventie van veelvoorkomende problemen bij meisjes. In deel I wordt stilgestaan bij een normale versus een abnormale ontwikkeling. Deel II beschrijft specifieke problemen bij meisjes en Deel III gaat in op zorgelijke doelgroepen. Er is ook aandacht voor ervaringen van medewerkers en (ex) clienten met de zorg voor meisjes. Het boek geeft concrete handvatten in de dagelijkse hulpverlening aan meisjes in zorg.

Dit boek is geschreven voor de opleidingen van maatschappelijk werkers, pedagogisch hulpverleners, psychologen, psychiaters, huisartsen, orthopedagogen, maar ook voor hulpverleners in de jeugdzorg, jeugd-GGZ, en zorg voor licht verstandelijk beperkten die dagelijks werken met meisjes. Vooral is dit boek geschreven om bij te dragen aan meer erkenning en bewustzijn van problematiek bij meisjes om zo de hulpverlening aan meisjes te verbeteren en hun kans in de maatschappij te vergroten.

Prijs: € 49.90
Bestel aantal:
Meisjes in zorg


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Karin Nijhof
Rutger Engels
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.